O nas | Termini | Festival | Produkti | Fotoalbum | Mediji | Linki | Novice 
 Novice | Argentina ´09 | Kanada ´13 | Evropa ´15  de en 
NOVA ZGOŠČENKA & NOTNI ZVEZEK

NOVA ZGOŠČENKA & NOTNI ZVEZEK

Nova, že dvanajsta žgoščenka Okteta Suha z naslovom »EDicija_017« je sad več kot desetletnega plodnega sodelovanja Okteta Suha s svojim umetniškim vodjem, Edijem Oražetom. Ob raznih prilikah in potrebah, festivalih, obletnicah ali turnejah so nastale nove kompozicije in priredbe. Predstavljali smo jih á capella ali ob spremljavi odličnih glasbenikov kot so Roman Pechmann (akordeon), Christian Filipič (flavta) ali Eduard Oraže (klavir).
Vsaka skladba pripoveduje del oktetove zgodovine in se naslanjajo na ljudske motive ali na besedila slovenskih besednih ustvarjalcev kot Milka Hartman, Anita Hudl, Simon Jenko ali France Prešeren. Edina nemška sodi med najvječje uspešnice žal že pokojnega, a nepozabnega Roger Cicero.
Skupno z zgoščenko bo založen notni zvezek z besedili in prevodi, ki bo na voljo zainteresiranim pevcem in zborovodjem.

Prezentacija: 4. novembra ob 19:30 na Suhi

DAN STAREJŠE GENERACIJE

DAN STAREJŠE GENERACIJE

Na avstrijski nacionalni praznik 26. oktobra je Oktet Suha imel čast prepevati starejšim občanom občine Suha, ki so v svojem življenju mnogo dobprinesli k blagostanju, ki ga mlajši zdaj lahko uživamo.
Posebna gostja dneva je bila namestnica deželnega glavarja, dr. Beate Prettner, ki je v svojem nagovoru opozorila na dejstvo na pomen socialne varnosti, ki jo uživamo. Okrajni inšpektor Günther Kazianka je govoril o perečih vprašanjih varnosti.
Navzoči so bili župan Visotschnig in oba podžupana, policijski poveljnik g. Karner, domači župnik ter častna predsednica okteta, gospa Micka Skubl.

POKLON ŽRTVAM NACIZMA

POKLON ŽRTVAM NACIZMA

Aprila 1942 je bilo iz občina Suha izseljenih 32 Koroških Slovencev in Slovenk. Nacisti so jih spravili v neška taborišča. Nekateri se niso več vrnili. Na pobudo Enotne Liste Suha je občina Suha na avstrijski nacionalni praznik slavnostno odkrila spominsko ploščo, ki jo je oblikvala domača umetnica Nežika Novak. V svojem ganljivem nagovoru je zgodovinarka Brigitte Entner poudarila, da je to po 75 letih prvi akt spominjanja na žrtve koroških Slovencev pod nacistično vlado s strani uradne Avstrije.
Za glasbeni okvir so poskrbeli moški zbor Heimatklang, PIS Žvabek ter Oktet Suha.

Link: poročilo in slike